IMPERMEABILITZACIÓ

Quan els agents atmosfèrics (pluja, canvis de temperatura, humitat...) actuen sobre l’element constructiu dels materials que es van col·locar en l’edificació d’un immoble, es fa necessària una rehabilitació.

La rehabilitació comprèn des de la neteja, a la reparació de la façana, la reparació de baranes i d’esquerdes i la pintura o revestiment final de la façana que actua com a impermeabilitzant de la mateixa.

Si el que volem és impermeabilitzar una coberta, terrat, balcó o terrassa, un possible procediment consisteix en l’aplicació d’un revestiment amb resines impermeabilitzants amb una armadura de fibra de vidre que actua com a suport de les capes de resina.

Existeixen diversos procediments per a impermeabilitzar cobertes i terrats segons l'ús que se'n faci de la superfície: si és transitable, es recomana fer el terrat d'obra; si no hi trepitja ningú, és suficient amb impermeabilitzar amb resines.