PROCEDIMENTS I MATERIALS

Descripció dels procediments que seguim a Impermeabilitzacions Maresme.

Façanes

Cobertes

Pati de llums / Treballs amb risc per amiant

Escales comunitàries i supressió de barreres arquitectòniques (Arquitectura Universal)

Naus industrials / Locals / Pàrquings / Vivendes