PROCEDIMENTS I MATERIALS

COBERTES

Terrat invertit | Terrat d'obra | Teulades | Terrat amb fibra

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12


Terrat invertit

Actuació paviment:

Extracció de paviment existent i reparació de pendents.
Extracció del minvells perimetrals. Formació d’una regata de 10 cm i de mitja canya (sòcol).
Col·locació de teixit geotèxtil en la superfície del paviment i encastat als minvells a l’igual que la làmina impermeabilitzant.
Col·locació de làmina impermeabilitzant (Membrana EPDM o bé tela asfàltica).
Col·locació de plaques porexpan com a aïllant acústic i tèrmic.
Col·locació de picons de canto rodat de 2-4 cm.

Tornar a Procediments | Terrat invertit | Terrat d'obra | Teulades | Terrat amb fibra