PROCEDIMENTS I MATERIALS

COBERTES

Terrat invertit | Terrat d'obra | Teulades | Terrat amb fibra

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6


Terrat amb fibra

Suport:

Sanejament i preparat per a la posterior col·locació dels materials impermeabilitzants, mitjançant productes decapants per a neteja de superfícies.

Impermeabilització:

Impermeabilització: Subministrament i aplicació de 6 capes de resines elàstiques transpirables al vapor d’aigua, amb una armadura de fibra de vidre de 300 gr/m2 de reforç i com a protecció de les resines.

Tornar a Procediments | Terrat invertit | Terrat d'obra | Teulades | Terrat amb fibra