PROCEDIMENTS I MATERIALS

PATI DE LLUMS - TREBALLS AMB RISC PER AMIANT

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4


Pati de llums - Treballs amb risc per amiant

Bastides:

Subministrament, muntatge i desmuntatge de bastides tipus Tractel i malles de protecció, segons normatives vigents. També es poden fer treballs verticals.

Baixants:

Habitualment s’han de substituir els baixants per uns nous de P.V.C.

Dipòsits:

Retirada dels dipòsits existents. Aquests treballs els ha de dur a terme una empresa que estigui inscrita en el R.E.R.A. En la majoria dels casos, els dipòsits antics són de fibrocement i porten amiant.
Per a poder treballar amb amiant, s’han de tenir en compte una sèrie de precaucions ja que es tracta d’un material altament cancerigen, per inhalació del seu polsim. Per aquest motiu, aquests treballs els ha de fer una empresa de les anomenades R.E.R.A.
• Enderrocar les bases dels dipòsits i extracció de tots els suports.
• Reparació de paraments.
• Connectar l’aigua directa, amb rellotge de pressió...

Pintura de pati comunitari:

Neteja amb aigua a pressió i posterior raspallat manual. Aplicació de pintura impermeable d’exteriors, amb una capa de fons diluïda i dues d’acabat, en general de color blanc.

Tornar a Procediments