INFORMACIÓ IMPORTANT

Impermaresme és empresa autoritzada per a realitzar treballs amb risc d'amiant, inscrita al R.E.R.A (Relació d'empreses amb Risc d'Amiant) amb número 33/AB/06, degut a que la pols d'amiant és altament cancerígena i no es pot manipular sense prendre les mesures que dicti el plà de treball que el·labora la Generalitat de Catalunya en cada cas concret.

L'amiant es troba als dipòsits d'aigua antics que es van fabricar al seu dia amb fibrociment. També es troba a les plaques per a falsos sostres industrials, a les instal·lacions d'aire condicionat i a molts altres elements de la nostra vida comú.