TREBALLS REALITZATS

C.PP. ALFONS X, 20 FAÇANA
C.PP. RDA. O´DONNELL, 83-85 TERRAT
C.PP. RDA. FRANCESC MACIÀ, 54 TERRAT I CANTELLS
C.PP. GATASSA, 22 FAÇANA
C.PP. JOANOT MARTORELL, 18-20 OBRA VISTA
C.PP. ROSSELLÓ, 65 TERRAT
C.PP. UNIÓ, 97 FAÇANA
RESTAURANT L´ HARMONIA FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 35 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 85-87 TERRAT
PART. C/ DE LA COMA, 32 FAÇANA
C.PP. FLORIDABLANCA, 72 TERRAT
PART. C/ DE LES MONGES, 28 FAÇANA
C.PP. RDA. PRESIDENT MACIÀ, 108 FAÇANA
C.PP. REPUBLICA DOMINICANA, 78 FAÇANA
"PARKING EL PILAR” FAÇANA
C.PP. SANT SADURNÍ, 29 FAÇANA
C.PP. ISABEL II, 12 FAÇANA
C.PP. SANT SIMÓ, 4 FAÇANA
C.PP. SANT VALENTÍ, 46 FAÇANA
C.PP. GERMANS DOROTEO, 17 TERRAT
C.PP. NOU, 3 TERRAT
C.PP. ALFONS XII, 50 FAÇANA
C.PP. ALFONS X, 84-86 FAÇANA
C.PP. ARGÜELLES, 4 TERRAT
C.PP. ROCAFONDA, 51-53 FAÇANA
C.PP. GARROTXA, 65 TERRAT
C.PP. DE LA COMA, 33 TERRAT
C.PP. ROGER DE FLOR, 32 FAÇANA
C.PP. PUJOL, 20 TERRAT
C.PP. BARCELÓ, 10 TERRAT
C.PP. SANT JOAN, 3 FAÇANA
C.PP. FRANQUESA I SIVILLA, 3 FAÇANA
C.PP. MOSSEN FORNELLS, 32 FAÇANA
C.PP. RDA. BARCELÓ, 96 FAÇANA
C.PP. PASSATGE BURRIAC, 16 FAÇANA
C.PP. LA RIERA, 122 FAÇANA
C.PP. BIADA, 121 FAÇANA
C.PP. RDA. ALFONS X, 62 FAÇANA
C.PP. RDA. ALFONS X, 68 FAÇANA
C.PP. ÁLAMOS, 43 TERRAT
C.PP.SANT JOSEP, 3 FAÇANA
C.PP. LA RAMBLA, 8 FAÇANA
C.PP. CARLES PADRÒS, 67 FAÇANA
C.PP. AV. TORNER, 48 FAÇANA
C.PP. ARGÜELLES, 29 FAÇANA
C.PP. SANT PERE, 11 FAÇANA
C.PP. PLAÇA CATALUNYA, 38 FAÇANA
C.PP. NOU DE LES CAPUTXINES, 18 FAÇANA
PART XURRUCA, 15-17 TERRAT
C.PP. Ps. EL CALLAO, 8 TERRAT
C.PP. ISABEL, 4 FAÇANA
C.PP. ISABEL, 6 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 62-64 TERRAT
C.PP. XURRUCA, 63 FAÇANA
URB. LA CORNISA, 86 MONOCAPA
C.PP. ILURO, 1 MONOCAPA
C.PP. MOSSEN FORNELLS, 24 TERRAT
C.PP. RIERA, 69-71 FAÇANA
C.PP. TETUAN, 41 TERRAT
C.PP.RDA. FRANCESC MACIÀ, 5 COBERTES
C.PP. MADERN I CLARIANA, 13-25 FAÇANA
C.PP. ST FRANCESC DE PADUA, 25 MONOCAPA
C.PP. AV. AMÉRICA, 95 TERRAT
C.PP. JAUME RECODER, 69 FAÇANA
C.PP. BAIXADA ESCALETES, 11 FAÇANA
C.PP. BAIXADA DE STA ANNA, 9 AÇANA
C.PP. LES AGUDES, 20 FAÇANA
C.PP. ROGER DE LLURIA, 19 FAÇANA
C.PP. Rda CERDANYA, 20-22 FAÇANA
C.PP. Rda CERDANYA,12 FAÇANA
C.PP. TORRENT POLVORA, 178 FAÇANA
C.PP. RDA CERVANTES, 3 FAÇANA
C.PP. RDA CERVANTES, 65 FAÇANA
C.PP. SANT BONAVENTURA, 5 FAÇANA
C.PP. SIETE PARTIDAS FAÇANA
C.PP. ALTAFULLA, 23 FAÇANA
C.PP. AV. AMÈRICA, 132-136 FAÇANA
C.PP. JAUME I, 17 TERRAT
C.PP. JERONI AÑÉ, 810 FAÇANA
C.PP. JUSTICIA, 18-20 FAÇANA
C.PP. MIR I BORRELL, 2-4 FAÇANA
C.PP. NÚÑEZ DE BALBOA, 3 FAÇANA
C.PP. NÚRIA, 29-31 IMPER/TERRAT
PARROQUIA DE MONTSERRAT FAÇANA
PART Ps. DELS MOLINS, 48 FAÇANA
C.PP. PINTOR ESTRANY, 27 FAÇANA
C.PP. PÇ SANT EUSEBI, S/N FAÇANA
C.PP. PUIG I CADAFALCH, 254-256 FAÇANA
C.PP. ROCAFONDA, 7 FAÇANA
PASTISSERIA GARRIGA FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 66-68 FAÇANA
C.PP. PUIG I CADAFALCH, 264 FAÇANA
C.PP. AV. TORNER, 40-42 FAÇANA
C.PP. RAMÓN BERENGUER, 57 FAÇANA
C.PP. RAMON BERENGUER, 107 FAÇANA
C.PP. ROGER DE FLOR, 14 TERRASSA
C.PP. RDA ALFONS XII, 130 FAÇANA
C.PP. AV JAUME RECODER, 46 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 49-51 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 63 FAÇANA
C.PP. RECODER, 70-72 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 34 FAÇANA
C.PP. AV. PERÚ, 70 FAÇANA
PART. CAMÍ RAL, 552 FAÇANA
PART. C/ DEL PARC, 70 FAÇANA
C.PP. HERRERA, 38 FAÇANA
C.PP. FRANCESC MACIÀ, 58-60 FAÇANA
C.PP. SANT BONAVENTURA, 33 FAÇANA
C.PP. SANT PERE, 42 MONOCAPA
C.PP. AV. AMÈRICA, 73 FAÇANA
C.PP. GUIFRÈ EL PILÓS, 35 MONOCAPA
C.PP. LA RIERA, 31 TERRAT
C.PP. MARIÀ ANDREU, 5 IMPERM.
C.PP. MÈXIC, 78 TERRAT
C.PP. MOLÍ DE VENT, 1 FAÇANA
C.PP. MOSSEN FORNELLS, 46 FAÇANA
C.PP. NICOLAU GUANYABENS,4 FAÇANA
C.PP. ONOFRE ARNAU, 21-23 FAÇANA
C.PP. PAS MIR I BORRELL, 14-16 FAÇANA
C.PP. PASSATGE OLOT, 278 TERRAT
PART. POMPEU SERRA, 3 FAÇANA
C.PP. ANTONI REGÀS TERRAT
C.PP. AV. AMÈRICA, 12 FAÇANA
C.PP. AV. PUIG I CADAFALCH, 270 FAÇANA
C.PP. BLAI PARERA, 33 FAÇANA
C.PP. CAMÍ FONDO, 8 MONOCAPA
C.PP. CAMÍ RAL, 18-20 FAÇANA
C.PP. CTRA DE CIRERA, 57 FAÇANA
C.PP. CORREGIMIENTO, 77 TAB PLUVIALS
C.PP. L’ESPLANADA, 50 FAÇANA
C.PP. CAMÍ DEL MIG, 24-26 FAÇANA
C.PP. CAMÍ DEL MIG, 28-30 FAÇANA
PART. C/ CUBA, 11 FAÇANA
C.PP. FLORIDABLANCA, 81 FAÇANA
C.PP. GÈNERE DE PUNT, 16 FAÇANA
PART. C/ ROGER DE FLOR, 24 TERRASSA
C.PP. SANT FRANCESC D’ASSIS FAÇANA
C.PP. CAMÍ RAL, 30 FAÇANA
C.PP. DEL CARME, 55 FAÇANA
PART. D’EN MOLES, 22 FAÇANA
C.PP. MARQUÉS DE CALASANZ, 26 FAÇANA
C.PP. PORTAL DEL VALLDEIX, 24 FAÇANA
C.PP. Rda ANTONI COMAS,23 FAÇANA
C.PP. Rda Dr. FERRAN, 58 FAÇANA
C.PP. Rda FIGUERA MAJOR, 61 FAÇANA
C.PP. SANT ANTONI, 13 FAÇANA
C.PP. SANT CUGAT, 85 FAÇANA
PART. C/ MONTSERRAT FAÇANA
C.PP. MASNOU, 6 IMPERM.
C.PP. JAUME RECODER, 53 FAÇANA
C.PP. RDA O’DONNELL, 9 FAÇANA/PATIS
C.PP. GERMÀ JOAQUIM, 27 FAÇANA
C.PP. POMPEU FABRA, 56 FAÇANA
PART. C/ NOU (FARMÀCIA) FAÇANA
C.PP. MADERN I CLARIANA, 17-19 PATI LLUMS
C.PP. CAMÍ DE LA GEGANTA, 23 FAÇANA/PATIS
C.PP. RDA ALFONS X, 25 FAÇANA
C.PP. RDA ALFONS X, 19 FAÇANA
C.PP. ROSSELLÓ, 110 FAÇANA
C.PP. LA RIERA, 179 IMPER-TERRAT
PART. AV. MARESME, 357 FAÇANA
PART. PS DELS MOLINS, 49 FAÇANA
PART.ALTAFULLA, 17 FAÇANA
C.PP. CARAMELLAS, 11 PATIS
C.PP. MATA, 61 PATI LLUMS
C.PP. PLAÇA CATALUNYA, 10 FAÇANA
C.PP. MARATÓ, 9 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 24-28 FAÇANA
C.PP. SANTIAGO ROSSINYOL, 57 CANTELLS
PART. C/ MELÉNDEZ, 10 FAÇANA
PART. ARSOUND PHONES PINTURA
C.PP. Mn FORNELLS, 40 REPARACIÓ
PART. FUSTES PRAM FAÇANA
C.PP. DEL PARC, 39-41 TERRATS
POL. IND.EL CROS, 7 FAÇANA
C.PP. VALÈNCIA, 74 FAÇANA
RESTAURANT L’OCA FAÇANA
C.PP. GRAVINA, 63 FAÇANA
C.PP. JAUME RECODER, 65 FAÇANA
C.PP. MITJA GALTA, 27-29 FAÇANA
C.PP. SANT ISIDOR, 6 FAÇANA
C.PP. LEPANTO, 64 FAÇANA
C.PP DE LA COMA, 36-38 FAÇANA
C.PP. MIQUEL BIADA, 52-54 PATIS
C.PP. FRANCESC MACIÀ, 108-110 FAÇANA
C.PP. ENERGIA, 53 FAÇANA
PART. ARGENTONA, 22 FAÇANA
C.PP. ALFONS X, 50 FAÇANA
PART. FEIMAT, S.L. PINTURA
PART. CORTE MATARÓ, S.L. FAÇANA
PART. D’EN MOLES, 25 FAÇANA
C.B. SANT PELEGRÍ, C/NOU, 24 MONOCAPA
PART. FINCA CAN BOBA PINTURA
C.PP. MADERN I CLARIANA, 17-19 FAÇANES
C.PP FLORIDABLANCA, 31 FAÇANA
C.PP. Av AMÈRICA, 95 BAIXANTS
C.PP. BIADA, 56 PATIS
PART. Sta CATERINA, 13 FAÇANA
C.PP. GRAVINA, 44 FAÇANA
C.PP. CAMÍ RAL, 16 FAÇANA
C.PP. CAMÍ RAL, 18-20 FAÇANA
C.PP. MIR I BORRELL, 18-20 FAÇANA
C.PP. Av MARESME, 417 CANTELLS
C.PP. Pç ESPANYA, 15 IMPER-PISCINA
C.PP. TORRIJOS, 36 FAÇANA
PART. JOANESA, S.L. REPARACIÓ
PART. St DOMÈNEC, EL SAVI, 9 FAÇANA
C.PP. Mn FORNELLS, 24 BAIXANTS
C.PP. RECODER, 88-90 FAÇANA/PATIS
C.PP ROCAFONDA 11-13 COBERTES
PART DE LES MONGES, 33 REPARACIÓ
C.PP JAUME RECODER, 67 FAÇANES
C.PP. RECODER, 9-11 TEULADA
C.PP. LOS ÁLAMOS, 33 ESQUERDA
C.PP. DEL PARC, 39-41 FAÇANA/TERRAT
C.PP. JERONI PUJADES,8-10 FAÇANA
C.PP. Av PUIG I CADAFALCH, 190 FAÇANA/PATIS
C.PP. LEPANT, 63 FAÇANES
C.PP. CAMÍ RAL, 399-401 FAÇANA
C.PP. St CUGAT, 34-36 FAÇANA
PART. St BONAVENTURA, 24 TEULADA REPARAR
C.PP. Pç ALCALDE SERRA I XIFRÀ, 8 CANTELL
C.PP. ARIBAU, 9 CANTELLS
C.PP. FRADERA 24-26 CANTELLS
C.PP, JAUME RECODER, 88-90 FAÇANA POSTERIOR
C.PP. AMÈRICA,160 FAÇANES/PATIS
PART DE LES MONGES, 33 TERRAT FIBRA
C.PP. VERGE DE LA PALOMA, 61 ESCALA
C.PP. MARQUES DE CALASANZ, 47 MITJANERA
C.PP. Av AMÈRICA, 29 FAÇANA
C.PP. RIERA DE CIRERA, 16 FAÇANA
PART RIEROT, 2 IMPER
C.PP. VICTORIA, 119 FAÇANA
C.PP. COOPERATIVA, 60 FAÇANA
C.PP. ALFONS X, 193 FAÇANA
C.PP. St CUGAT, 49 IMPER
C.PP. Ps ROCAFONDA, 49 IMPER
C.PP. CAMÍ RAL, 564 CEMBER
C.PP. MONTAÑA, 93 FAÇANA
C.PP. Mn FORNELLS, 24 TRENCAIGÜES
PART. C/ JOSEP SABATER, 50 TERRAT/TEULADA
C.PP. Rda ALFONS X, 33-35 PATI LLUMS
C.PP. Rda ALFONS X, 41-43 CANTELLS POSTERIOR
C.PP. PINTOR MARIÀ ANDREU, 19 PINTURA ESCALA
C.PP. CAMÍ RAL, 38 FAÇANA
C.PP. ROSSELLÓ, 102 FAÇANA/PATIS

PART CAMÍ RAL, 351 FAÇANA
C.PP. Pç ESPANYA, 15 IMPER PISCINA
C.PP. ILURO, 17 FAÇANA
C.PP. Rda ALFONS X, 33-35 FIBRA IMPER
PART. CAMÍ RAL, 247 CLARABOIA
C.PP. BIADA, 62 XEMENEIA REP.
PART. MELÉNDEZ, 44 URALITES
PART CAMÍ RAL, 537 MALLES/XEMENEIA
PART C/ FLORIDABLANCA, 70 URALITES
FUND PRIV HOSP St PAU-Sta CREU IMPER TERRAT
C.PP. CAN MARFÀ XEMENEIES
PART. MARFER, S.C.P. CANALS
C.PP. ILURO, 39 TERRASSES
PART. St AGUSTÍ, 20 CANAL
C.PP. LAPIDARI, 14-16 FAÇANA/PATIS
C.PP. FLORIDABLANCA, 58 IMPER CANALS
C.PP. DEL PERÚ, 86 TERRAT
PART. LEPANT, 65 CANAL/HUMITATS
PART. VIDRIOCAR, S.A. URALITES
PRADES MATARÓ COBERTA
C.PP. ANTONI COMAS, 8 FAÇANA/VOLADÍS
C.PP. JAUME RECODER, 49-51 ESQUERDES
C.PP. LLUÍS COMPANYS, 3 (TORRE TELEFÒNICA) FAÇANES
Rda ALFONS XII, 130 (MADERAS ALPINA) REP TEULADA
Rda ALFONS XII, 132 REP TEULADA
C.PP. ROGER DE FLOR, 25 REP OBRA VISTA
C.PP. GERMANS CASTANYER, 7 ESQUERDES
C.PP. DEL CARME, 100 FAÇANES
C.PP. NOU, 24 VOLADÍS
C/ NOU DE LES CAPUTXINES, 18 TEULADA
MADERAS ALPINA, S.A. URALITES
BUGADERIA IND MARESME REP TEULADA
PART ARGÜELLES, 29 SÒCOL
PART C/ BARCELONA, 24 bis TERRAT/FAÇANA
C.PP. FRAI LUIS DE LEÓN, 61 FAÇANA
C.PP. MIQUEL BIADA, 58 FAÇANES
C.PP. MIQUEL BIADA, 56 FAÇANES
PART. C/ DE NA PAU, 8 FAÇANA
C.PP. PUIG I CADAFALCH, 192 FAÇANA/PATIS
C.PP. RAFAEL ESTRANY, 3 TERRAT
C.PP. NOU DE LES CAPUTXINES, 16 TERRAT/FAÇANA
C.PP. LLUÍS COMPANYS, 27 FAÇANES
C.PP. JAUME RECODER, 88-90 TERRAT
C.PP. Mn FORNELLS, 22 CANTELLS
C.PP. Rda RAFAEL ESTRANY, 9 FAÇANES
C.PP. Av MARESME, 449 (TORRE MARESME) FAÇANES/PATI
C.PP. CERVANTES, 87 FAÇANES
C.PP. BIALET MASÉ, 1 FAÇAN/ESCAL
C.PP. Ctra DE MATA, 54 FAÇANES
C.PP. FRANQUESA I SIVILLA, 9 TERRASSA
C.PP. FLORIDABLANCA, 29 FAÇANA
NAU IND KIKUPÀ,S.L. INTERIOR
PART CAMÍ RAL, 247 TEULADA
C.PP. NÚÑEZ DE BALBOA, 11 FAÇANES/PATI
C/ St FRANCESC D’ASSIS, 8-10-12 FAÇANES
FRANKFURT L’HAVANA INTERIORS
C.PP. MELÉNDEZ VALDÉS, 41 TERRASSA
C.PP. Ctra MATA, 60 FAÇANES
C.PP. St ISIDOR, 1 TERRASSA
C.PP. GARROTXA, 9 FAÇANES
NIPAUTO BCN, SL. IMPER
PART. Del CARME, 89 IMPER FIBRA
C.PP. EL CARRERÓ, 27-29 FAÇANA
C.PP. O’DONNELL, 100 TERRATS
C.PP. Pç GRANOLLERS, 5 TERRATS
C.PP. MARESME, 453 REPARACIONS
C.PP. Ctra MATA, 55 FAÇANES
C.PP. JOAQUIM CAPELL, 2-4 FAÇANES
C.PP. JOAQUIM CAPELL, 8 PATIS
C.PP. Pç DELS MOLINS, 6 FAÇANA POST
PART. EL CARRERÓ, 31 FAÇANA
C.PP. PACHECO, 15 TERRASSA
C.PP. LLUIS COMPANYS, 13 FAÇANES
PART. CAMÍ DE LES 5 CÈNIES, 15 REFORMES
C.PP. VERGE DE LES MERAVELLES 28 FAÇANES
C.PP. TETUÁN, 84-86 FAÇ/TERRAT
C.PP. COLON, 60-66-72-78-84 FAÇANES
C.PP. FRANQUESA I SIVILLA, 3 PATI LLUMS
PART. DE LES MONGES, 33 PINTURA PIS
C.PP. ARGENTONA, 38 CANAL
C.PP. EL RIEROT, 2 TERRASSES
C.PP. de les MONGES, 36 HUMITATS
LOCAL Ctra MATA, 38 TERRAT
C.PP. VALLÈS, 75, 77, 79 FAÇANES
C.PP. Ctra MATA, 55 IMPER TERRAT
C.PP. TORRENT DE LES PIQUES, 10 TERRASSES
C.PP. XURRUCA, 28 FAÇANA
C.PP. CONFRARIA St ELM, 4 FAÇANES
PART CAMÍ Sta RITA, 11 CANALITZAR
C.PP. Av MARESME, 383 FAÇANA
C.PP. Rda FRANCESC MACIÀ 5-7 TERRAT
C.PP. Mn MOLÉ, 26 TERRAT
PART. CAMÍ RAL, 77 PATI INTERIOR
C.PP. PUIG I CADAFALCH 170 FAÇANES
C.PP. QUINTANA 6 FAÇANA
C.PP. VALÈNCIA 27 FAÇANA
PART. C/ DEL TENNIS 38 ENTRADA
C.PP. ALFONS X 45-47 ESQUERDA
PART C/ DEL CARME, 1 FAÇANA
C.PP. ARGÜELLES 34 TERRAT FIBRA
C.PP. VALÈNCIA 39 FAÇANA/PATI
C.PP. VELÒDROM 100 TERRAT
PART. PORTAL DE VALLDEIX 19 SOCOL
PART. SANT PAU 4 IMPER FIBRA
PART. SANT CUGAT,100, 1r PINTURA PIS
C.PP. CASTAÑOS, 154 IMPER CANALS
C.PP. St FRANCESC DE PAULA, 75 IMPER CANAL
C.PP. GARROTXA, 71 CANTELLS
C.PP. NOU, 19 FAÇANA/PATI
C.PP. Mn JAUME SALA, 5-7 FAÇANES
PART St RAMON, 29 FAÇANA
C.PP. BALMES, 51 IMPER FIBRA
C.PP. ARIBAU, 4 SOLDAR BARANA
PART. St OLEGUER, 62, At 1 PINTURA PIS
C.PP. LA RAMBLA, 32-36 COBERTES INV
C.PP. ROJAS, 14 PATI DE LLUMS
C.PP. GOYA, 65 FAÇANA
PART. Av AMÈRICA, 86 (BONHABITAT) FAÇANA/PIS
C.PP. de les MONGES, 36 CANAL
C.PP. JOAQUIM CAPELL, 4 IMPER FIBRA
PART C/ SANT AGUSTÍ, 20 ESQUERDES
TORRENT i fills - C/ SERRA I MORET, 14 COBERTA
PART St AGUSTÍ, 2 IMPER FIBRA
ESCOLA MUSICA YAMAHA C/ St JOSEP 37 IMPER FIBRA
PROHABITATGE MATARÓ (C/Pascual Madoz 28) AÏLLAMENT
PART CAMÍ FONDO, 52 FAÇANA
C.PP. CAMÍ DE LA GEGANTA, 7 BAIXANT
C.PP. L’ESPLANADA, 96-98 FAÇANES
C.PP. CAPUTXINS, 75 CANAL OBRA
C.PP. Mn FORNELLS, 24 FAÇANA POST
C.PP. Av MARESME, 451 PATI LLUMS
PART C/ FRANCESC MORAGAS, 18 FAÇANA
C.PP. Ps CARLES PADRÓS, 67 FAÇANES
EULEN S.A. – GAS NATURAL DIPÒSITS
C.PP Ctra de MATA, 34 (Cellers Monserrat) PATI DE LLUMS
MARFER S.C.P. (MADERAS ALPINA) REP TEULADA
C.PP. PUIG i CADAFALCH, 174 PERILL CANTELL
C.PP. UNIÓ, 59 (bis) TERRASSES/BAIXANT
C.PP. Av JAUME RECODER. 9-11 FAÇANA POST
C.PP. Rda ALFONS X, 29 FAÇANES
PART MONGES, 28 REP FAÇANA
C.PP. VEÏNAT DE MATA, 81 FAÇANES/COBERTES
C.PP. Av MARESME, 451 TUB BAIXANT
PART SERRAS RIGALT (LA RIERA, 47) IMPER CAIXÓ
PART FERRER i CLARIANA, 4 local 2 GOTERES
C.PP. ASTRONAUTA ARMSTRONG, 1-3 FAÇANES
C.PP. LOS ÁLAMOS, 41 FAÇANA/TERRAT
C.PP. O’DONNELL, 100 FAÇANES
C.PP. Rda ROCABLANCA, 61-63 ESQUERDA
PART C/ SANT JOAQUIM, 72 esc A 2n TERRASSA
PART COMERCIAL GOMILA CANALS
C.PP. HERNAN CORTÉS, 15-17 ESCALA COM.
C.PP. COLON, 66 COBERTA
C.PP. Av JAUME RECODER, 45-47 PROTECCIONS
PART. C/d’en MOLES, 3 AÏLLAMENT
PART. MARESVALL MOTOR (LEXUS MATARÓ) REPARACIONS
C.PP. Av LLUIS COMPANYS, 51 REP CANTELL
C.PP. CAMÍ RAL, 286/BAIXADA ESCALETES, 11 COBERTES/DIPÒSITS
C.PP. GRAVINA, 44 RAMPA ENTRADA
C.PP. NOU DE LES CAPUTXINES, 14 TERRASSA
C.PP. TRES TOMBS, 47 REP BAIXANT
C.PP. Rda ALFONS XII, 61-63 FAÇANES/ENVÀ
C.PP. BARCELONA, 26 TERRASSES/CANAL
C.PP. JAUME RECODER, 45-47 TERRASSES/CORONAMENT
C.PP. GRAVINA, 2 bis FAÇANES/PATIS
PART GR IMPRESSORS (C/HERRERA, 8) SÒCOL FAÇANA
Rest LA REGINELLA (LA RIERA, 171) INTERIORS
C.PP. Av AMÈRICA, 95 TERRAT
C.PP. POMPEU FABRA, 59 FAÇANA
PART C/ SANT ANTONI, 66 FAÇANA
C.PP. Rda O’DONNELL, 100 REP XEMENEIA
C.PP. Ctra de MATA, 34 FAÇANES
C.PP. CASTAÑOS, 42-50 RÀFEC FORMIGÓ
PART. CAMÍ RAL, 494 REP TERRAT
PART C/ St JOSEP, 8-10 (Mobles Cañellas) FAÇANA
C.PP. LOS ÁLAMOS, 31-33 XEMENEIA
C.PP. MONTSERRAT, 39-41-43 FAÇANA
C.PP. CONSOL NOGUERAS, 7 HUMITATS
C.PP. Rda PRIM, 82 ANDAMIATGE
C.PP. Av AMÈRICA, 107 FAÇANA
PART C/ CAMÍ RAL, 162 REP TEULADA
C.PP. RIERA FIGUERA MAJOR, 9-11 FAÇANA
PART C/ FRAY LUÍS DE LEÓN, 59 REFORMES INTERIOR
PART C/ MASSEVÀ, 24 FAÇANA
PART C/ SANT RAMON, 12 BAIXOS FAÇANA
PART C/ MARE DE DÉU DE L’ESPERANÇA, 30A IMPER CLARABOIA
C.PP. de les MONGES, 30 TERRAT/DIPÒSITS
PART. C/ ABAT OLIVA, 3 REP TERRAT/CANTELL
C.PP. ARIBAU, 4 CONSTRUCCIÓ REIXA
C.PP. SANT ISIDOR, 78 RAJOLES CANTELLS
C.PP. TETUÁN, 75-77 REP CANTELLS
PART POMPEU FABRA, 27 local REFORMA INTERIOR
GR IMPRESSORS C/ HERRERA, 58-56 SÒCOL FAÇANA
PART C/ MASSEVÀ, 26 bis ESQUERDA FAÇANA
C.PP. MIQUEL BIADA, 56 RETIRADA RUNES
C.PP. PASADENA, 6 RETIRADA RUNES
PART C/ SANT JOSEP, 34 FAÇANA/TERRAT
PART C/ EL TORRENT, 33 FAÇANA/REFORMES
C.PP. Av JAUME RECODER, 84-86 PROTECCIONS
C.PP. Av JAUME RECODER, 47 RAMPA ENTRADA
C.PP. Rda ALFONS X, 29-31 ESQUERDES PATI
C.PP TETUÁN, 88 REP OBRA VISTA
C.PP. Av AMÈRICA, 140 DIPÒSITS FIBROCIMENT
C.PP. Av JAUME RECODER, 45-47 FAÇANES
C.PP. Av MARESME, 415-417 FAÇANES
C.PP. MOLÍ DE VENT, 33 DESGUÀS TERRASSA
PART. CHURRUCA, 19 FAÇANA POSTERIOR
Ass CULTURAL CIRC CRONOPIS REP TEULADA
PART. C/ RIU FRANCOLÍ, 8 (Urb Les Sureres) HUMITATS
C.PP. ARIBAU, 4 IMPER CANALS
PART MASSEVÀ, 52 REP MITJANERA
C.PP. CREU ROJA, 4 FAÇANA POST
C.PP. Rda SANT OLEGUER, 74 SEGELLAR TUB
C.PP. L’ESPLANADA, 50 MITJANERA
C.PP. Mn JAUME SALA, 15 IMPER TERRAT
C.PP. Rda ALFONS X, 29 HUMITATS
C.PP. Ctra MATA, 34 TERRAT/DIPÒSITS
PART. SALVADOR ESPRIU, 62 VOLADÍS
C.PP. Rda ALFONS X, 50 FAÇANES
C.PP. Rda O’DONNELL, 83-85-89 BAIXANTS
PART. Av AMÈRICA, 113 (Tecnomóvil 2010) PERSIANES
PART. C/d’en MOLES, 3 COBERTA
C.PP. Ps CARLES PADRÓS, 79 FAÇANES
C.PP. PIRINEUS, 14 ANDAMIATGE
PART. Ctra de MATA, 34 REFORMA BANY
C.PP. Psge ANETO, 6 CANTELLS+JUNTA
C.PP. VIA EUROPA, 7 JUNTA DILATACIÓ
C.PP. SOLÍS, 20 HUMITATS
C.PP. JOANOT MARTORELL, 4 BASTIDES
C.PP. JOAQUIM CAPELL, 12 PROTECCIONS
PART. St ISIDOR, 1 TERRAT FIBRA
PART COMERCIAL GOMILA PINTURA NAU
C.PP. SANT CUGAT, 85 INFORME AMIANT
C.PP. Psg RAMON BERENGUER, 100 FAÇANE
C.PP. Av MARESME, 495 PROTECCIONS
C.PP. Av AMÈRICA, 140 FAÇANA
M.PP. CAMÍ DE LA GEGANTA, 113-119 PK CATES
PART Ctra de CIRERA, 255 (Can Vilardell) FAÇANA
C.PP. MIQUEL BIADA, 121 PATIS DE LLUMS
M.PP. CONJ IMMO LA RIERA, 177 FAÇANES
C.PP. Rda SANT OLEGUER, 74 RAMPA ENTRADA
C.PP. de NA PAU, 8 IMPER FIBRA

Tornar als Treballs Realitzats