PROCEDIMENTS I MATERIALS

FAÇANES

Rehabilitació de façanes | Envans pluvials i aïllaments tèrmic/acústics

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7


Envans pluvials i aïllaments tèrmic/acústic

Un tipus especial de façanes són els envans pluvials, aquests es poden impermeabilitzar o bé aïllar tèrmica i acústicament amb la col·locació de sistemes que inclouen plaques de porex o inclús amb la instal·lació de façanes ventilades.

Tornar a Procediments | Rehabilitació de façanes